Het Christoforus Internaat

Een studie internaat in Paramaribo voor jongeren uit het binnenland van Suriname.

Het begin

Christoforus Internaat Het Christoforus Internaat is een voortzetting van de vormingscursus "Onderwijs Permit", voor het binnenland. Op 10 juli 1968 werd het nieuwe gebouw ingezegend, en de opvang en studiemogelijkheden verruimd voor jongeren uit het binnenland van Suriname. In 1993 werd de Christoforus Stichting in het leven geroepen om dit vormingswerk, dat ooit begonnen werd door de fraters van Tilburg, voort te zetten.

Doelstelling

Het doel van de stichting is het bevorderen van opleiding en vorming van uit het binnenland afkomstige jongeren. Dit gebeurt door middel van het aanbieden van huisvesting, verzorging en begeleiding. Hiermee wordt beoogd de ontwikkeling van het binnenland in zowel materieel, cultureel, maatschappelijk als godsdienstig opzicht te stimuleren.


De Christoforus Stichting

De Christoforus Stichting is verantwoordelijk voor goed bestuur en het beheer van het internaat. Zij schept de condities zodat er aan de doelstelling voldaan kan worden.

Doelgroep en capaciteit

Op het internaat wonen jongeren uit het binnenland van Suriname, zowel boslandcreolen als indianen. Zij worden in de gelegenheid gesteld om in Paramaribo V.O.J. en V.O.S. - onderwijs te volgen. Hun leeftijd varieert tussen 14 en 21 jaar. Het internaat heeft een capaciteit van 82 pupillen: 46 jongen en 36 meisjes. Jaarlijks is er een lange wachtlijst van jongeren die op het internaat geplaatst willen worden.

Leiding en begeleiding

De dagelijkse leiding ligt in handen van een inwonend directie-echtpaar. Zij worden bijgestaan door een team van 8 begeleiders en 2 kokkinnen. Middels een shiftsysteem wordt ervoor gezorgd dat de jongeren op elk moment van de dag toezicht en begeleiding hebben. Het internaatsleven verloopt volgens een bepaald programma, in een goede discipline. De internaatsleiding onderhoudt contact me ouders / verzorgers en de scholen die de pupillen bezoeken.

Studie en studieresultaten

Uiteraard worden de pupillen in staat gesteld om optimaal te kunnen studeren. Het resultaat is dan ook bevredigend. Ondanks dat ze met een achterstand beginnen op onderwijsniveau en wat aanpassingsproblemen ondervinden, is het slagingspercentage jaarlijks tussen de 75% en 80%. Dit ligt meestal boven het landelijk gemiddelde.


Vrije tijdsbesteding

De boog mag niet altijd gespannen blijven. Het programma biedt genoeg ruimte voor sport en recreatie. De pupillen halen hun hart op met teamsporten en gezelschapsspelen zoals voetbal, basketbal, slagbal en kaartspelen. Ook organiseren zij zelf sportdagen met andere internaten.

Jongerenparticipatie

Aan het begin van elk schooljaar kiezen de jongeren een jongerenbestuur uit hun midden. Dit wordt dan de hun spreekbuis, klankbord of schakel naar de leiding toe, ter behoud en verbetering van een goed leefklimaat. Zie kiezen zelf hun kameroudsten en ploegleiders en zorgen voor de schoonmaak van het terrein en gebouw.

Vrije weekenden

Tweewekelijks gaan de pupillen met weekend, waardoor het sociaal contact met familieleden wordt onderhouden. De ouders / verzorgers dienen ervoor te zorgen dat de jongeren een verantwoord weekendadres hebben. Tijdens de schoolvakanties is het internaat gesloten.

Exploitatie

De middelen hiertoe worden verkregen door ouderbijdrage (kostgeld), fundraising, giften en donaties. De ouderbijdrage is niet kostendekkend, waardoor het stichtingsbestuur steeds bezig is middelen te zoeken ter dekking van de exploitatie- en onderhoudskosten.

Contactgegevens

Christoforus Internaat
Prinsessestraat 46
Parmaribo
Suriname
Tel. (00597) 472289
info@christoforusinternaat.com
D.S.B. 1189220 (SRD)
Stichting Christoforus
D.S.B. 08 66 083 (Euro)
D.S.B. 08 76 216 (SRD)
Swift code D.S.B. : SURBSRPA

Stichting Vrienden van Christoforus
Gasthuisring 54
Tilburg
Nederland
Tel. (0031) 13 5432777
ING : NL11 INGB 0004359487 (Euro)
Rabobank NL87 RABO 0191 281 034 (Euro)